Sedur Mobilyaya ho? geldiniz!

Sedur ile ilgilendi?iniz için mutluyuz.

Bo? yerler hakk?nda bilgi edinin ve ekibimizin bir parças? olun. Ba?vurunuzu almak için sab?rs?zlan?yoruz.

 

SEDUR MOB?LYA

300'DEN FAZLA ALI?AN SEDUR IIN ALI?IYOR. ?IMDI BIR TANE DAHA BEKLIYORUZ. ?ddial?, nitelikli ve ok ynl al??anlar?m?z uluslararas? ba?ar?m?za belirleyici bir katk? sa?lar. Bymeye devam etmek ve yksek mutfak standartlar?m?z? yerine getirmek iin, ?irket iindeki tm alanlar iin srekli yeni yetenekler ar?yoruz. Kariyerinizin ba??ndas?n?z ya da uzun y?llar sren mesleki deneyime tekrar bakabilir, tutku ve ba?l?l?k kazand?rabilir ve i?in tad?n? ?karabilirsiniz? yleyse, Sedur gelecek iin gerek umutlar aabilir ve mesleki ve ki?isel geli?iminizi destekleyebilir.

Weltkarte von nobilia

Schelling Fh6

 Ürün Aç?klamas?

Schelling - FH6 Otomatik Döner Tabanl? Makineler Kesilen malzemeye göre yan dayama bas?nc?n?n frekans inverteri ile ayarlanmas?, Testere arabas? yata?? için 10 Y?l garanti, KADROMAK garantisinde optimum sürede yedek parça temini ve servis